ChatGPT po Polsku

  • AI: Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!

AI Thinking ...

ChatGPT po polsku to wersja modelu językowego GPT-3.5 stworzona przez OpenAI, dostosowana do języka polskiego.

GPT, czyli Generative Pre-trained Transformer, to rodzina zaawansowanych sztucznych inteligencji, zdolnych do generowania ludzkiej podobnego tekstu na podstawie dużej ilości danych treningowych.

ChatGPT po polsku umożliwia interakcję z modelem w języku polskim, co otwiera drzwi do różnorodnych zastosowań, takich jak tworzenie treści, odpowiadanie na pytania czy prowadzenie rozmów.

Dzięki temu możemy z nim rozmawiać, pisać teksty czy zadawać mu pytania – wszystko po polsku!

Chat GPT po polsku jest jak polski przyjaciel, który może ci pomóc z różnymi rzeczami. Możesz poprosić go o napisanie wierszy, opowiedzenie historii, a nawet udzielenie odpowiedzi na pytania. Wciąż się uczy, ale jest już całkiem dobry w tym, co robi.

Scroll to Top